Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Obrony na studiach podyplomowych odbywają się na podstawie egzaminu dyplomowego. Student losuje 3 pytania spośród zamieszczonej poniżej listy pytań i odpowiada na nie przed 3 osobową komisją.

Pytania na obronę Oligofrenopedagogika

Pytania na obronę Wczesne wspomaganie rozwoju

Pytania na obronę Surdologopedia

Pytania na obronę Surdopedagogika

Pytania na obronę BHP

Pytania na obronę Przygotowanie pegagogiczne

Pytania na obronę Zarządzanie w ochronie zdrowia

Pytania na obronę Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia

Pytania na obronę Budownictwo