Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Kursy i Studia Podyplomowe przez Internet

EUST oferuje Kursy i Studia Podyplomowe przez Internet

Studia podyplomowe Internetowe

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
 3. BHP
 4. Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Dydaktyka etyki i filozofii
 7. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 8. Edukacja seksualna
 9. Ekologia żywności
 10. Integracja i rewalidacja
 11. Jakość i bezpieczeństwo żywności
 12. Kontrola i audyt wewnętrzny
 13. Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta
 14. Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 15. Organizacja i zarzadzanie oświatą
 16. Organizacja iż zarządzanie w służbie zdrowia
 17. Pedagogika lecznicza
 18. Prawo medyczne
 19. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 20. Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna
 21. Przygotowanie pedagogiczne
 22. Socjoterapia
 23. Surdopedagogika
 24. Tyflopedagogika
 25. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 26. Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
 27. Zamówienia publiczne
 28. Zarządzanie administracją publiczną
 29. Zarządzanie w budownictwie
 30. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 31. Ziołoznawstwo

Opłaty

Nazwa studiów podyplomowych Cena PLN
  Bezpieczeństwo międzynarodowe 1000,00  
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 1000,00  
  BHP 1000,00  
  Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu 1000,00  
  Doradztwo zawodowe 1000,00  
  Dydaktyka etyki i filozofii 1000,00  
  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1000,00  
  Edukacja seksualna 1000,00  
  Ekologia żywności 1000,00  
  Integracja i rewalidacja 1000,00  
  Jakość i bezpieczeństwo żywności 1000,00  
  Kontrola i audyt wewnętrzny 1000,00  
  Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta 1000,00  
  Oligofrenopedagogika 1000,00  
  Organizacja i zarzadzanie oświatą 1000,00  
  Pedagogika lecznicza 1000,00  
  Prawo medyczne 1000,00  
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 1000,00  
  Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna 1000,00  
  Przygotowanie pedagogiczne 1000,00  
  Socjoterapia 1000,00  
  Surdopedagogika 1000,00  
  Tyflopedagogika 1000,00  
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1000,00  
  Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości 1000,00  
  Zamówienia publiczne 1000,00  
  Zarządzanie administracją publiczną 1000,00  
  Zarządzanie w budownictwie 1000,00  
  Zarządzanie zasobami ludzkimi 1000,00  
  Ziołoznawstwo 1000,00  

Kursy Internetowe

 1. Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży
 2. Bajkoterapia
 3. BHP
 4. Biblioterapia
 5. Elementy resocjalizacji
 6. Kompetencje doradcy zawodowego
 7. Konstruowanie programów nauczania
 8. Pedagogika zabawy
 9. Prawo w pracy nauczyciela
 10. Profesjonalne doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery
 11. Sekty i subkultury
 12. Syndrom DDA
 13. Zagrożenia terrorystyczne
 14. Zarządzanie czasem
 15. Zarządzanie jakością

Opłaty

Nazwa kursu Cena PLN
  Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży 60,00  
  Bajkoterapia 140,00  
  BHP 120,00  
  Biblioterapia 160,00  
  Elementy resocjalizacji 150,00  
  Kompetencje doradcy zawodowego 120,00  
  Konstruowanie programów nauczania 80,00  
  Pedagogika zabawy 100,00  
  Prawo w pracy nauczyciela 100,00  
  Profesjonalne doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery 150.00  
  Sekty i subkultury 80,00  
  Syndrom DDA 60,00  
  Zagrożenia terrorystyczne 80,00  
  Zarządzanie czasem 50,00  
  Zarządzanie jakością 50,00