Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Zagrożenia Terrorystyczne

Wykładowca:mgr Tomasz Pysiak

Informacja ogólne:

Celem szkolenia jest opisanie zjawiska społecznego jakim jest terroryzm, oraz określenia stopnia zagrożenia. Żeby dobrze walczyć ze zjawiskiem terroryzmu trzeba go poznać. Oczywiście krótki kurs nie odpowie na wszystkie pytania związane z terroryzmem jednak da odpowiednią wiedzę do określenia jego głównych cech. Pomoże to w realizacji polityki bezpieczeństwa, oraz pomoże w prewencyjnym podejściu do tego zjawiska. Kurs ten przyda się wszystkim zainteresowanym zjawiskiem jakim jest terroryzm, ale szczególnie będzie on przydatny dla pracowników służb mundurowych, ratowniczych oraz odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa Państwa. Kurs ten został uzupełniony o kontekst globalny, który jest szczególnie istotny we współczesnym społeczeństwie.

Program szkolenia:

  • Terroryzm- główne cechy i typologia
  • Historia terroryzmu
  • Społeczny kontekst terroryzmu
  • Globalne ujęcie problemów terroryzmu
  • Terroryzm XXI wieku
  • Terroryzm fundamentalistyczny w XX wieku przyczyny i skutki
  • Kulturowo- społeczne podłoże terroryzmu
  • Terroryzm a geopolityka
  • „Prewencja antyterrorystyczna”

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem: - zaświadczenia o ukończeniu kursu

Forma zaliczenia:rozwiązanie testu on-line

Liczba godzin szkolenia odpowiada:15 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia:10 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Krótka informacja o prowadzącym

mgr Tomasz Pysiak - socjolog, asystent na Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej, doktorant socjologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej sekretarz czasopisma naukowego „Zdrowie i Społeczeństwo”. Główne zainteresowania naukowe to: makrostruktury społeczne, socjologia religii, socjologia zdrowia.