Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Syndrom DDA

Wykładowca:mgr Katarzyna Grzyb

Informacja ogólne:

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestnika ze zjawiskiem współuzależnienia. Jednocześnie poznaje on modele, które wyjaśniają przyczyny tego zjawiska oraz możliwe sposoby zapobiegania przed jego pojawieniem się

Program szkolenia:

  • Syndrom DD - objawy, przyczyny i leczenie
  • Co pomaga "przetrwać" w rodzinie alkoholowej
  • Leczenie syndromu DDA - cele psychoterapii

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem: - zaświadczenia o ukończeniu kursu

Forma zaliczenia:test

Liczba godzin szkolenia odpowiada:6 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia:5 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 15 dni

Krótka informacja o prowadzącym

mgr Katarzyna Grzyb - absolwentka pedagogiki Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, oraz pedagogiki terapeutycznej Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Ukończone liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe: Bajkoterpia, Analiza rysunku dziecka, Oligofrenopedagogika.