Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Sekty i Subkultury

Wykładowca:mgr Tomasz Pysiak

Informacja ogólne:

Celem szkolenia jest poznanie konkretnych cech tworzących subkultury i sekty. Poznanie pewnych mechanizmów społecznych umożliwiające lepsze zrozumienie zjawisk i relacji wewnątrz danej grupy jak i ze światem zewnętrznym. Poznanie tych mechanizmów i cech może być szczególnie pomocne dla terapeutów, pedagogów jak i osób zajmujących się resocjalizacją. Kurs ten może służyć nie tylko do lepszej pracy z członkiem danej społeczności, ale pomagać w „wyciągnięciu” jednostek z matni stworzonej przez niektóre skrajnie groźne sekty. Kurs ten pomoże również rodzicom, których dzieci znalazły się w danej subkulturze, w lepszym zrozumieniu ich codziennych problemów.

Program szkolenia:

  • Poznanie procesów tworzenia się grupy ze szczególnym uwzględnieniem procesów socjalizacji
  • Wspólnota i stowarzyszenie
  • Integracja społeczna
  • Ujęcie strukturalizmu społecznego ze szczególnym naciskiem na dewiacje społeczne- T. Parsons, R. Merton
  • Metody socjotechniczne wykorzystywane przez subkultury
  • Pojęcie kultury i religii
  • Wybrane subkultury i sekty

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem: - zaświadczenia o ukończeniu kursu

Forma zaliczenia:rozwiązanie testu on-line

Liczba godzin szkolenia odpowiada:10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia:10 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Krótka informacja o prowadzącym

mgr Tomasz Pysiak - socjolog, asystent na Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej, doktorant socjologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej sekretarz czasopisma naukowego „Zdrowie i Społeczeństwo”. Główne zainteresowania naukowe to: makrostruktury społeczne, socjologia religii, socjologia zdrowia.