Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Pedagogika zabawy

Wykładowca:dr Iwona Pałgan

Informacja ogólne:

Celem szkolenia jest:

 • teoretyczne zagadnienia roli zabawy w każdym wieku
 • zapoznanie z rolą zabawy i jej odpowiedniego doboru do zainteresowań dziecka
 • rozwijanie wyobraźni dziecka i jego twórczego myślenia
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii zabawy
 • zabawa formą poznania i rozwiązywania problemów młodzieży
 • zabawa gimnazjum i szkole średniej

Program szkolenia:

 • Zabawa jako metoda pracy z grupą.
 • Cele pedagogiki zabawy, obowiązujące zasady.
 • Metody pedagogiki zabawy
 • Rola i znaczenie zabawy w życiu człowieka
 • Klasyfikacja zabaw
 • Zajęcia praktyczne - bawimy się!
 • Gry i zabawy integracyjne
 • Gry i zabawy społeczne
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Gry i zabawy terapeutyczne
 • Gry i zabawy Kreatywne
 • Gry i zabawy komunikacyjne
 • Gry i zabawy na rozwiązywanie konfliktów w grupie
 • Gry i zabawy na każdą okazję
 • Przykładowe scenariusze zajęć

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem: - zaświadczenia o ukończeniu kursu

Forma zaliczenia:przygotowanie konspektu zajęć

Liczba godzin szkolenia odpowiada:10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia:10 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 25 dni

Krótka informacja o prowadzącym

dr Iwona Pałgan - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskała w styczniu 2005 r. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Prezes i założyciel Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Ukończone liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe: Bajkoterpia, Analiza rysunku dziecka, Negocjacje i mediacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie oświatą, Praca socjalna. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Obecnie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.