Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Profesjonalne doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery

Wykładowca:

Informacja ogólne:

Celem szkolenia jest poznanie nowych trendów doradcy doradczej, wzbogacających warsztat pracy, w zakresie metod pracy indywidualnej i grupowej, z różnymi grupami klientów, jak również zachęcenie do włączenia do praktyki doradczej metod i ćwiczeń coachingu kariery.

Przykładowe przedmioty:

  • Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego
  • Komunikacja interpersonalna w procesie doradczym. Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna
  • Rozmowa doradcza
  • Porada grupowa
  • Coaching w pracy doradcy zawodowego
  • Narzędzia coachingowe w pracy doradczej

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem: - zaświadczenia o ukończeniu kursu

Forma zaliczenia:opis zastosowania wybranego narzędzia coachingowego

Liczba godzin szkolenia odpowiada:10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia:10 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 10 dni

Krótka informacja o prowadzącym