Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Biblioterapia

Wykładowca: mgr Małgorzata Milczarska

Informacja ogólne:

Celem szkolenia jest pozyskanie kluczowej wiedzy hipotetycznej z zakresu biblioterapii, nieodzownej w prowadzeniu warsztatów dydaktycznych bądź terapeutycznych z młodzieżą i dziećmi.

Celem szkolenia jest:

  • praktyczne źródła czytelnicze
  • procesy efektywności oraz stadia biblioterapii
  • mechanizmy doboru książek
  • wspomaganie rozwoju dzieci poprzez odpowiedni dobór literatury
  • przeznaczenie oraz perspektywy biblioterapii w szkole
  • wytyczne dotyczące dydaktyki lekcji biblioterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

Metoda kształcenia:

Szkolenie odbywa się on-line, w dogodnie i indywidualnie wybranym przez Państwa czasie. Opiekę i pomoc w nauce deklaruje wykwalifikowany nauczyciel-bibliotekarz udzielający odpowiedzi na wszelkie wątpliwości oraz pytania.

Szkolenie zwieńczone jest pozyskaniem zaświadczenia.

Forma zaliczenia:scenariusz zajęć biblioterapeutycznych

Liczba godzin szkolenia odpowiada:10h

Termin ukończenia szkolenia: od 10 dni – max.do 30 dni

Krótka informacja o prowadzącym

mgr Małgorzata Milczarska- mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych: Technologie Informacyjne i Bibliotekoznawstwo - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Ukończone Przygotowanie Pedagogiczne oraz Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, dyrektor biblioteki Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, dyrektor Akademii Geniusza-WSNS i T w Radomiu, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, współorganizator Akademii Bezpiecznego z Komendą Miejską Policji w Radomiu, organizator wieczorów poezji, kiermaszy książki oraz wystaw fotograficznych, autor artykułu, pt. Biblioterapia lekarstwem na współczesne patologie społeczne [w:] Nauczyciel przyszłości. Poprawa jakości kształcenia, wolontariusz wspierający działalność edukacyjną oraz pomoc w organizowaniu Festynów Rodzinnych w radomskich przedszkolach oraz Szkołach Podstawowych, organizator zabaw choinkowych dla dzieci z rodzin mających trudną sytuację finansową, bibliotekarz i wykładowca akademicki przedmiotów: Szkolenie biblioteczne, Studencki savoir-vivre, Savoir-vivre z kulturą słowa, Literatura dla dzieci, Nauka o książce.