Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Bajkoterapia

Wykładowca:dr Iwona Pałgan

Informacja ogólne:

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym oraz dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje. Przybliża teorię oraz praktykę zastosowania baśni i bajek w działalności dydaktycznej i pedagogicznej. W jego zakres wchodzą gotowe do wykorzystania teksty oraz inspiracja do samodzielnego tworzenia własnych terapeutycznych opowiadań.

Celem szkolenia jest:

 • zaznajomienie z technikami bajkoterapii
 • nauka wykorzystywania technik w pracy praktycznej
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i współpracy z uczniem.

Program szkolenia:

 • Pojęcie i funkcje bajkoterapii
 • Fobie i zaburzenia lękowe
 • Rodzaje bajek terapeutycznych
 • Metodyka bajkoterapii
 • Przepis na bajkę terapeutczną
 • Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki)
 • Praktyczne aspekty stosowania baśni terapeutycznych (bajka relaksacyjna, bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna)
 • Odgrywanie scenek dramowych w aspekcie bajkoterapii

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem: - zaświadczenia o ukończeniu kursu

Forma zaliczenia:napisanie bajki terapeutycznej

Liczba godzin szkolenia odpowiada:6 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia:5 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 15 dni

Krótka informacja o prowadzącym

dr Iwona Pałgan - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskała w styczniu 2005 r. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Prezes i założyciel Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Ukończone liczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe: Bajkoterpia, Analiza rysunku dziecka, Negocjacje i mediacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie oświatą, Praca socjalna. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Obecnie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.