Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Zdrowie środowiskowe

Charakterystyka

Studia podyplomowe na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych oraz nauk przyrodniczych Absolwent studiów kierunku zdrowie środowiskowe jest przygotowany do pracy w:

 • administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
 • jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią,
 • firmach produkcyjnych: specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego,
 • szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego,
 • jednostkach naukowo – badawczych,
 • innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1100 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Ekologia i podstawy mikrobiologii
 • Logika i podstawy prawa
 • Podstawy biochemii i toksykologii
 • Podstawy zarządzania
 • Chemia i fizyka środowiska
 • Toksykologia środowiska
 • Systemy monitoringu środowiska
 • Epidemiologia-metody obliczeniowe
 • Propedeutyka medycyny z elementami zdrowia w warunkach pracy
 • Problemy zdrowia środowiskowego
 • Prawo ochrony środowiska i ochrony pracy
 • Instrumenty zarządzania środowiskiem
 • Systemy zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Norma i stan normalny -fakty czy problem w medycynie
 • Żywienie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 • Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko