Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy - poprzez stosowanie profesjonalnych metod planowania zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy. Ważną rolę odgrywa umiejętność selekcji i doboru pracowników, planowania karier i rozwoju zawodowego. Słuchacze podyplomowych studiów otrzymają wiedzę z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników. Dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań, rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie odgrywają: umiejętne zapobieganie konfliktom i skuteczne ich rozwiązywanie.

Adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków i społeczeństwie postindustrialnym.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • elementy procesu kadrowego
 • doskonalenie umiejętności społecznych
 • psychologia i prawo w zzl
 • nowoczesne trendy w zarządzaniu ludźmi
 • nowoczesne zarządzanie i przywództwo
 • Nowoczesne zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych
 • Metody rozwoju i szkolenia pracowników
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą w firmie
 • Coaching w biznesie

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl