Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Zarządzanie projektami

Cel studiów:

Studia Zarządzanie Projektami pozwalają poznać najskuteczniejsze metody zarządzania projektami. Zarządzanie projektowe jest szeroko wykorzystywane do realizacji rozmaitych zadań w administracji publicznej, biznesie i w trzecim sektorze. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom pakietu wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy poznają techniki, dzięki którym mogą zwiększyć zysk swoich organizacji poprzez wybór odpowiednich projektów i ich prawidłową realizację.

Adresaci:

Studia skierowane są do kadry menedżerskiej, która pełnić będzie role członków zespołów projektowych, kierowników zespołów i kierowników projektów. Wiedza i umiejętności dostarczone w ramach zajęć mogą być również przydatne aktualnym członkom zespołów projektowych, kierownikom zespołów i projektów dla uporządkowania i pogłębienia posiadanych przez nich kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Adresatami studiów mogą być również osoby, które planują certyfikację z zakresu zarządzania projektami. W szczególności studia adresowane są do pracowników instytucji, których działalność ma charakter złożonych przedsięwzięć.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Zarządzanie projektem
 • Metody oceny rentowności projektu
 • Marketing projektu
 • Elementy psychologiczne w zarządzaniu projektem
 • Zabezpieczenia formalno-prawne w projekcie
 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Zarządzanie harmonogramem i kosztami
 • Zarządzanie ryzykiem i jakością
 • Zarządzanie zamówieniami i kontraktami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Wykorzystanie narzędzi wspomagających zarządzanie projektami
 • Metodyki zarządzania projektami – zagadnienia ogólne
 • Metodyka PMI (Project Management Institute)
 • Metodyka PRINCE2
 • Metodyka MSF (Microsoft Solution Framework)
 • Inne metodyki zarządzania projektami
 • Narzędzia CAISE/CASE
 • Walidacja i ocena projektów

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl