Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Zarządzanie instytucją kultury

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego i nowoczesnego kierowania pracą w instytucjach kultury, pozyskiwaniem środków na finansowanie kultury oraz przygotowaniem projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych.

Adresaci:

Studia dedykowane są pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych, jak również absolwentom kierunków humanistycznych i społecznych chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych, a także kandydatom na stanowiska kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcącym zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Podstawowa wiedza o kulturze i instytucjach kultury
 • Podstawy ekonomii i ekonomiki kultury
 • Prawne aspekty działalności kulturalnej
 • Etyka menedżera placówki kultury
 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze kultury
 • Zarządzanie finansami w sektorze kultury
 • Źródła finansowania kultury
 • Innowacyjne metody zarządzania placówkami kultury
 • Marketing w kulturze
 • Psychologia w zarządzaniu placówkach kultury
 • Negocjacje i komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie projektami. Planowanie i organizacja imprez kulturalnych

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl