Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Zarządzanie administracją publiczną

Cel studiów:

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy w administracji publicznej. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z organizacją pracy w instytucjach publicznych, a także z pozyskiwaniem funduszy UE na realizacje zadań statutowych administracji pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności działania poszczególnych organów publicznych.

Adresaci:

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie administracją publiczną” są osoby posiadające wyższe wykształcenie i związane lub planujące związać swoją karierę zawodową z administracją publiczną.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy administracji publicznej
 • Podstawy marketingu
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Wstęp do organizacji i zarządzania
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w administracji
 • Prawo administracyjne
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Audyt wewnętrzny w administracji
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Zarządzanie strategiczne w administracji
 • Ekonomia menadżerska
 • Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl