Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Cel studiów:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i średniej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę merytoryczną, wiedzę metodyczną, dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu, oraz wiedzę praktyczną, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogicznej i są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Wprowadzenie do nauk o rodzinie
 • Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Pedagogika małżeństwa i rodziny
 • Etyka rodziny
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej
 • Komunikacja w rodzinie
 • Dydaktyka i metodyka przedmiotu
 • Profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży
 • Psychologiczne mechanizmy konfliktów w rodzinie
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
 • Wybrane problemy funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie
 • Polityka rodzinna w Polsce i UE
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr
 • Warszawa : 1600 zł/ semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl