Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

Charakterystyka

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz 1635)
 • Czas trwania (3 semestry)

  Liczba godzin: 350

  Liczba godzin praktyk 150 godzin (miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, szkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).

  Program studiów:

  • 1. Dziecko w zaburzeniami w rozwoju mowy i języka - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
  • 2. Metody diagnozy autyzmu oraz metodyka pracy z dziećmi z autyzmem
  • 3. Metody opieki i pielęgnacji dziecka z zaburzonym rozwojem
  • 4. Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
  • 5. Metodyka konstruowania programów terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • 6. Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną
  • 7. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 3 roku życia
  • 8. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 7 roku życia
  • 9. Neurologopedia dziecięca
  • 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • 11. Podstawy pedagogiki specjalnej
  • 12. Podstawy prawne WWR
  • 13. Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
  • 14. Podstawy rozwoju biomedycznego dziecka od poczęcia
  • 15. Polityka społeczna i lokalna w rozwoju wczesnego wspomagania rozwoju
  • 16. Praca z dzieckiem autystycznym
  • 17. Praca z rodziną dziecka objętego WWR
  • 18. Technologia informacyjna we wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • 19. Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
  • 20. Wczesna interwencja logopedyczna
  • 21. Wczesne wspomaganie dziecka z problemami emocjonalnymi
  • 22. Wczesne wspomaganie z dysfunkcją słuchu
  • 23. Wczesne wspomaganie z dysfunkcją wzroku
  • 24. Wspomaganie dziecka w zakresie funkcjonowania społecznego
  • 25. Wspomaganie uczenia się małego dziecka
  • 26. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego
  • 27. Seminarium dyplomowe
  • 28. Praktyki