Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Wczesne wspomaganie rozwoju w tym ze spectrum autyzmu

Cel studiów:

Zdobycie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne określone w przepisach oświatowych

Adresaci:

Absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia, którzy potrzebują przygotowania pedagogicznego wymaganego przepisami oświatowymi.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Dziecko w zaburzeniami w rozwoju mowy i języka - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 • Metody diagnozy autyzmu oraz metodyka pracy z dziećmi z autyzmem
 • Metody opieki i pielęgnacji dziecka z zaburzonym rozwojem
 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka konstruowania programów terapeutycznych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną
 • Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 3 roku życia
 • Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 7 roku życia
 • Neurologopedia dziecięca
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy prawne WWR
 • Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawy rozwoju biomedycznego dziecka od poczęcia
 • Polityka społeczna i lokalna w rozwoju wczesnego wspomagania rozwoju
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Praca z rodziną dziecka objętego WWR
 • Technologia informacyjna we wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wczesne wspomaganie dziecka z problemami emocjonalnymi
 • Wczesne wspomaganie z dysfunkcją słuchu
 • Wczesne wspomaganie z dysfunkcją wzroku
 • Wspomaganie dziecka w zakresie funkcjonowania społecznego
 • Wspomaganie uczenia się małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego
 • Praktyki

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl