Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów:

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego nauczania języka angielskiego” mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują metodycznie do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

Adresaci:

Studia podyplomowe - „Wczesne nauczanie języka angielskiego” skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy glottodydaktyki.
 • Prawo oświatowe.
 • Leksyka i mówienie.
 • Fonetyka.
 • Gramatyka.
 • Pisanie.
 • Elementy kultury krajów anglojęzycznych.
 • Nauczanie języka angielskiego jako obcego.
 • Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego na wczesnym etapie.
 • CLIL w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach j. angielskiego.
 • Pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela.
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego.
 • Neurodydaktyka w nauczaniu języków obcych.
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl