Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Socjoterapia

Cel studiów:

Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – socjoterapeuty oraz wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci:

Studia te skierowane są do osób chcących doskonalić swój warsztat pracy i posiąść umiejętności pracy z młodzieżą z wszelkiego rodzaju symptomami zagrożenia niedostosowaniem społecznym, która znajduje się w trudnym okresie adolescencji. W wyniku diagnozy narastających problemów wychowawczych, objawiających się zaburzeniami zachowania, które powodują pojawienie się w sytuacjach trudnych i problematycznych i wymagających interwencji nauczycieli i wychowawców. Socjoterapia jest możliwością wyposażenia ich w niezbędne umiejętności, przedstawienie im wzorców zachowań, możliwych działań i rozwiązań zaistniałych problemów.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Trening rozwoju osobistego,
 • warsztat socjoterapeutyczny,
 • profilaktyka uzależnień,
 • metodyka pracy warsztatowej,
 • psychopedagogika niedostosowania społecznego,
 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
 • psychopatologia rozwoju i wychowania,
 • interwencja kryzysowa,
 • prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii,
 • socjoterapeutyczny projekt dyplomowy,
 • superwizja,
 • praktyki.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl