Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Rolnictwo

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej. Słuchacze studium odbywają także zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych i sadowniczych.

Adresaci:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Ochrona roślin
 • Gospodarka nawozowa
 • Uprawa roli i roślin
 • Podstawy produkcji ogrodniczej
 • Rolnictwo polskie XX i XXI wieku
 • Organizacja gospodarstw rolnych
 • Podstawy prawa i prawa rolnego
 • Rachunkowość gospodarstw rolnych
 • Rynki rolne
 • Prawo rolne
 • Kierunki rozwoju techniki rolniczej
 • Agroturystyka i rozwój obszarów wiejskich
 • Agroturystyka
 • Rozwój obszarów wiejskich

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl