Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo- wychowawcza - pedagog szkolny

Cel studiów:

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych charakteryzujących się różnymi przejawami nieprzystosowania społecznego. Studia przygotowują również do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Adresaci:

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia z zakresu pedagogika, psychologia.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • socjologia wychowania
 • pedagogika
 • psychologia
 • kryminologia
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo karne
 • psychopatologia
 • resocjalizacja
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl