Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

RACHUNKOWOŚĆ


Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zwłaszcza ekonomicznych, prawniczych i administracyjnych, związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz prowadzących lub zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w zakresie rachunkowości i podatków.

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1100 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa
 • Uproszczone formy księgowania
 • Prawo cywilne z elementami prawa pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo podatkowe
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rewizja i audyt
 • Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy finansowej
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansoweja