Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Psychotraumatologia

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiadomości umiejętności z zakresu diagnozy, profilaktyki i wspomagania zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar.

Adresaci:

Studia skierowane są do magistrów psychologii lub lekarzy psychiatrów.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 320 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Aleksytymia i dysocjacja a regulacja afektu po traumach prostych i złożonych
 • Autodestrukcja - kryzys presuicydalny –konsekwencje
 • Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych i związanych z traumą
 • Ekspozycyjna terapia narracyjna (młodzież i dorośli)
 • EMDR – założenia teoretyczne: prezentacja metody
 • Krótkoterminowa terapia eklektyczna PTSD
 • Metody diagnozy konsekwencji traumy u dorosłych
 • Metody wczesnej interwencji kryzysowej po traumie
 • nagłych (epizod psychotyczny, próba samobójcza)
 • Neuroanatomia i neurofizjologia stresu chronicznego i traumatycznego
 • Procedura przedłużonej ekspozycji
 • Procedury postępowania w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii
 • Psychologiczne aspekty traumy dorosłych
 • Traumatyczny rozwój – uwarunkowania i konsekwencje
 • Wprowadzenie do Psychotraumatologii
 • Zaawansowane procedury interwencji kryzysowej wobec zdarzeń

Opłaty:

 • 1300 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl