Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Psychologia sprzedaży i marketingu

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych wykształcenie specjalistów profesjonalnie i bezpośrednio zajmujących się sprzedażą i marketingiem, którzy potrafią utrzymywać dobre kontakty z klientami i skutecznie zwiększają efektywność swojego działania, doskonaląc umiejętności interpersonalne i znajomość strategii marketingowej firmy.

Adresaci:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników działów sprzedaży i marketingu; osób zajmujących stanowiska menedżerskie, specjalistyczne, przedstawicieli handlowych, właścicieli firm, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Marketing handlowy
 • Marketing a sprzedaż: problemy, konflikty, relacje, komplementarność
 • Marketing relacji i segmentacja klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Ceny jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Budowanie strategii sprzedażowej firmy
 • Rola i zadania menedżera sprzedaży
 • Aspekty finansowe w zarządzaniu sprzedażą
 • Organizacja i analiza struktur sprzedażowych
 • Rekrutacja personelu sprzedażowego
 • Budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych / zarządzanie talentami w organizacji sprzedażowej
 • Motywowanie personelu sprzedażowego
 • Psychologia klienta
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach handlowych
 • Psychologia w marketingu relacji: od badania do zarządzania zachowaniami i lojalnością klientów
 • Kreowanie wrażenia i wywieranie wpływu
 • Asertywna i efektywna komunikacja w procesie sprzedaży
 • Techniki sprzedaży
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Zarządzanie własną energią i radzenie sobie ze stresem

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl