Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Psychologia dochodzeniowo śledcza

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych Jest uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i prawa karnego; zdobycie kluczowych kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu psychologa sądowego. Psychologia dochodzeniowo – śledcza pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do opiniowania i stawiania diagnozy psychologicznej.

Adresaci:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów psychologii, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej; osób pracujących lub współpracujących z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości; osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego, jak również praktykujący biegli; funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz detektywów.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Aspekty ekspertyzy psychologicznej
 • Wywiad i przesłuchanie
 • Formowanie zeznań
 • Wariograf i badanie wariograficzne
 • Wiktymologia
 • Psychotraumatologia
 • Diagnoza motywacji przestępczej
 • Psychologiczne aspekty czynności procesowych
 • Sylwetki psychologiczne sprawców przestępstw
 • Negocjacje

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl