Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Psycholog transportu

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań oraz wydawania opinii na ich podstawie. Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu będzie uprawniało absolwentów do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o sprawności kierowców.

Adresaci:

Studia podyplomowe „Psychologia transportu” kierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, chcących zdobyć umiejętności i uprawnienia prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. („Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz pragnących uzyskać uprawnienia do prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach i pełnienia funkcji biegłego sadowego z zakresu psychologii transportu. (art. 87 Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy
 • Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym
 • Etyka
 • Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych
 • Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu
 • Medycyna pracy i psychologia kolejowa. Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą. Wpływ leków na prowadzenie pojazdów
 • Psychopatologia – klasyfikacja i diagnostyka
 • Psychologia i diagnostyka uzależnień
 • Propedeutyka badań kierowców
 • Wywiad swobodny jako metoda zbierania informacji
 • Psychologiczne narzędzia diagnostyczne
 • Badanie sprawności psychomotorycznej
 • Warsztat integracyjny
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy kierowcy
 • Wypadki drogowe – przyczyny, rekonstrukcja, skutki i profilaktyka (Kierowca a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Podstawy przedsiębiorczości, czyli jak założyć i utrzymać własną pracownię
 • Wychowanie komunikacyjne i promocja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Akty prawne w psychologii transportu. Ochrona danych. Archiwizacja.
 • Procedury administracyjne w psychologii transportu

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl