Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Przywodztwo publiczne

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat rozwijania cech oraz zdolności przywódczych, a także uzyskanie praktycznych umiejętności w procesach kierowania zespołem ludzkim. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, uczestnicy studiów otrzymają wiedzę z zakresu przywództwa publicznego oraz umiejętności w diagnozowaniu i rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z pełnieniem roli przywódcy w organizacji.

Adresaci:

Absolwent studiów podyplomowych w wyniku procesu kształcenia nabędzie wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów przywództwa publicznego oraz problemów związanych z procesem tworzenia oraz przewodzenia zespołem. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom na diagnozowanie oraz przezwyciężanie problemów związanych z procesem kierowania ludźmi w organizacji. Osoba, która ukończyła studia, będzie przygotowana do zajmowania kierowniczych stanowisk w biznesie i administracji publicznej. Nabyta wiedza wsparta praktycznymi zajęciami pozwoli na zaplanowanie oraz realizację wszelkich celów, zarówno publicznych jak i gospodarczych.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line
 • Ponadto 150 h praktyk

Program

 • Style i zasady etycznego przywództwa
 • Zarządzanie organizacją sektora publicznego
 • Kultura organizacyjna i zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Budowa zespołu
 • Zarządzanie wizerunkiem organizacji i lidera
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Ekonomia publiczna
 • E – administracja
 • Współpraca z otoczeniem biznesu – narzędzia przyciągania inwestorów i pozyskiwania kapitału
 • Zarządzanie wiedzą i jakością
 • Tworzenie skutecznych strategii i biznes planu
 • Trening menedżerski
 • Kampanie społeczne – projektowanie i prowadzenie
 • Protokół dyplomatyczny i savoir vivre
 • Komunikacja społeczna i współpraca z mediami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Praktyczne aspekty przywództwa publicznego

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl