Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

Adresaci:

Studia adresowane są do: pracowników działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę oraz prawników zajmujących się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Źródła prawa pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy oraz kształtowanie treści stosunku pracy: umowa o pracę i jej rodzaje, przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • Zasady rozwiązywania stosunku pracy
 • Umowa o pracę a stosunki cywilnoprawne
 • Wynagrodzenie za pracę oraz zasady jego kształtowania, inne świadczenia przysługujące pracownikom, ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Problematyka prawna umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Odpowiedzialność pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Czas pracy
 • UBEZPIECZENIA społeczne
 • Płatnik składek – zakres obowiązków
 • Konto ubezpieczonego i konto płatnika składek
 • Trzy filary w systemie ubezpieczeń emerytalnych – zasady funkcjonowania
 • Ubezpieczenia chorobowe
 • Ubezpieczenia wypadkowe

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl