Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Podologia

Charakterystyka

Podologia jest nauką zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stóp. Zaliczana do nauk medycznych obejmuje swym zakresem pogranicze nauk dermatologicznych, kosmetologicznych (pedicure), ortopedycznych i fizjoterapeutycznych

Podolog samodzielnie diagnozuje zmiany patologiczne na stopach i przeprowadza odpowiednie zabiegi lub kieruje pacjenta do lekarza specjalisty, jeśli zdiagnozowane zmiany wymagają interwencji chirurgicznej.

Ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • rozpoznanie chorób i wad stóp,
 • diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej,
 • zaprojektowanie indywidualnej wkładki ortopedycznej,
 • udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg,
 • stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca.

Adresaci

 • absolwenci kosmetologii,
 • absolwenci fizjoterapii,
 • absolwenci kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne,
 • absolwenci innych kierunków medycznych i około-medycznych,
 • absolwenci AWF,
 • absolwenci szkół wyższych I i II - go stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA,
 • promotorzy zdrowia,

Liczba godzin: 220

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.)
 • Cena: 1100 zł/semestr

Biorąc pod uwagę rozwój podologii, deficyt na rynku, na specjalistów z tej dziedziny, oraz zapotrzebowanie na leczenie chorób stóp, ukończenie tej specjalności znacznie zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Studenci nabywają kompetencji do wykonywania zabiegów związanych z:

 • wrastającymi paznokciami, usuwaniem hiperkeratozy i modzeli,
 • rekonstrukcji uszkodzonej płytki paznokciowej,
 • zakładania klamer korygujących,
 • ortotyki,
 • stosowania drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także innych technik masażu poprawiających kondycję stóp i nóg.

Z powodu rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, przewlekła choroba żylna, miażdżyca, deformacje postawy ciała i stóp, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu podologii. Absolwent tego kierunku będzie umiał pielęgnować stopę zdrową, rozpoznać występujące schorzenia, zastosować właściwe zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze lub skierować pacjenta do lekarza oraz właściwie przeprowadzać edukację i promocję zdrowia.

Studia podyplomowe podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podologii kosmetologicznej lub klinicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 XII 2008 r.