Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Pedagogika lecznicza

Charakterystyka

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. By można było wykonywać zawód niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne.

Liczba godzin: 350

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.)
 • Cena: 1100 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dziecko niepełnosprawne
 • Arteterapia
 • Pedagogika lecznicza
 • Psychologia zdrowia
 • Podstawy tanatopedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Wybrane zagadnienia opieki hospicyjnej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty rehabilitacji psychospołecznej
 • Andragogika specjalna z gerontologią
 • Sytuacja prawna osób chorych
 • Promocja zdrowia z higieną pracy pedagoga specjalnego
 • Problematyka rodziny osoby chorej
 • Wspomaganie rozwoju osoby chorej

Praktyki w wymiarze 120 godzin