Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Cel studiów:

Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności menedżerskich, z naciskiem na zarządzanie procesowe przy zastosowaniu narzędzi wywodzących się z koncepcji Lean Management i Teorii Ograniczeń. Ponadto, studia zapewniają poszerzenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawnym, administracyjnym i finansowym

Adresaci:

 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także przygotowujące się do objęcia tych stanowisk;
 • osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • absolwenci wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Akredytacja jednostek leczniczych.
 • Etyka managera ochrony zdrowia.
 • Marketing usług w ochronie zdrowia.
 • Prawo w ochronie zdrowia.
 • Public relations w ochronie zdrowia.
 • Rejestracja zakładów leczniczych.
 • Strategia działania na rynku usług medycznych.
 • Ustawa o zamówieniach publicznych.
 • Zarządzanie przez jakość.
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności podmiotów medycznych.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl