Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Cel studiów:

Studia podyplomowe – Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Adresaci:

 • nauczyciele, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole,
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego,
 • organy prowadzące szkoły i osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli,
 • osoby z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program:

Program obejmuje:

 • grupę przedmiotów prawno-administracyjnych dotyczących zarządzani szkołą i placówką oświatową, przepisów prawa oświatowego i ich zastosowania w zmieniające się rzeczywistości oświatowej, tworzenia prawa wewnętrznego szkoły.
 • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.
 • grupę przedmiotów dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku, aktualnych tendencji w polityce oświatowej w Polsce i na świecie.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl