Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Organizacja i zarządzanie oświatą

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi.

Studia trwają dwa semestry i obejmuje łącznie 220 godzin. Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Wydziału Nauk Społecznych oraz praktyków w dziedzinie zarządzania oświatą.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220

Przykładowe przedmioty:

  • System oświatowy w Polsce i UE
  • Podstawy prawa oświatowego
  • Prawo pracy
  • Zadania samorządów lokalnych w zarządzaniu oświatą
  • Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie finansami publicznymi
  • Komunikacja i negocjacje
  • Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE w polskim systemie edukacji
  • Prawo administracyjne