Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta

Charakterystyka

(2-semestralne studia podyplomowe o charakterze doskonalącym) Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta to nowocześnie sprofilowane studia podyplomowe o charakterze doskonalącym przeznaczone dla pracowników sektora szeroko pojętej ochrony zdrowia, w tym: lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych, który w toku wykonywania swoich czynności służbowych napotykają na każdym kroku rozliczne problemy natury prawnej. Studia niniejsze adresowane są również dla prawników i administratywistów, chcących wyspecjalizować się w tym zakresie. Program studiów został trójdzielnie sprofilowane w trzy bloki tematyczne. Na pierwszy z nich składają się przedmioty dotyczące funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, ekonomiki zdrowia, finansowania w służbie zdrowia oraz kontraktowania świadczeń zdrowotnych. W drugim zgrupowano przedmioty dotyczące odpowiedzialności prawnej przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych oraz traktujące o istotnych (i zarazem aktualnych) problemach prawnych pojawiających się w praktyce stosowania prawa medycznego. Trzeci blok zawiera przedmioty dotyczące praw pacjenta. Studia prowadzone są zarówno w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, jak i na Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych EUST w Warszawie.