Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta

Cel studiów:

Celem studiów jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, prawa pacjenta i prawa medycznego.

Adresaci:

Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta to nowocześnie sprofilowane studia podyplomowe o charakterze doskonalącym przeznaczone dla pracowników sektora szeroko pojętej ochrony zdrowia, w tym: lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych, który w toku wykonywania swoich czynności służbowych napotykają na każdym kroku rozliczne problemy natury prawnej. Studia niniejsze adresowane są również dla prawników i administratywistów, chcących wyspecjalizować się w tym zakresie.

Czas trwania:

  • 2 semestry, 220 h
  • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

Program studiów został trójdzielnie sprofilowane w trzy bloki tematyczne. Na pierwszy z nich składają się przedmioty dotyczące funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, ekonomiki zdrowia, finansowania w służbie zdrowia oraz kontraktowania świadczeń zdrowotnych. W drugim zgrupowano przedmioty dotyczące odpowiedzialności prawnej przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych oraz traktujące o istotnych (i zarazem aktualnych) problemach prawnych pojawiających się w praktyce stosowania prawa medycznego. Trzeci blok zawiera przedmioty dotyczące praw pacjenta.

Opłaty:

  • 1100 zł/semestr

Informacje:

  • telefon: (48) 344 00 55
  • e-mail: dziekanat@eust.pl