Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Ochrona środowiska

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie przyszłego specjalisty do spraw ochrony środowiska w: kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka, wiedzę na temat sposobów naprawy (waloryzacji) środowiska przyrodniczego, umiejętności stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

Adresaci:

Studia dedykowane są głównie pracownikom związanym z ochroną środowiska, w szczególności pracownikom administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników zakładów pracy (w tym dużych koncernów) odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony środowiska a także pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, edukatorom (nauczycielom na każdym poziomie edukacyjnym) oraz przedstawicielom samorządów.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy ekologii
 • Stan i zasoby środowiska
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • Monitoring środowiska
 • Organizacja prac w ochronie środowiska
 • Stan środowiska, a zdrowie człowieka
 • Prawne podstawy ochrony środowiska
 • Botanika
 • Zoologia
 • Szata roślinna i fauna Polski
 • Ekonomika ochrony środowiska
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl