Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Ochrona środowiska dla nauczycieli


Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Cel studiów:

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnych w ochronie środowiska, organizacją ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy ekologii
 • Stan i zasoby środowiska
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • Monitoring środowiska
 • Organizacja prac w ochronie środowiska
 • Stan środowiska, a zdrowie człowieka
 • Prawne podstawy ochrony środowiska
 • Botanika
 • Zoologia
 • Szata roślinna i fauna Polski
 • Ekonomika ochrony środowiska
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska
 • Podstawy psychologii
 • Dydaktyka
 • Metodyka nauczania ochrony środowiska

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl