Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, w tym także szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z danymi osobowymi. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy inspektora danych osobowych, nabędą kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie.

Adresaci:

Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub takie, które zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, w tym także osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, szkołach i innych instytucjach oraz podmioty, które chcą dbać o przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Ochrona informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Kancelaria tajna i wykonywanie dokumentów niejawnych
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych
 • Archiwizacja dokumentów
 • Ochrona danych osobowych
 • Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie danymi osobowymi
 • Zawód inspektora danych osobowych
 • Informacja publiczna
 • Organy, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl