Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Neurologopedia

Charakterystyka

Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu

Czas trwania (3 semestry)

Liczba godzin: 390

Przykładowe przedmioty:

 • Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą-charakterystyka i postępowanie kliniczne
 • Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka
 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie powyżej 2 roku życia
 • Zaburzenia mowy i języka u dzieci
 • Dysfagia u dzieci
 • Diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia i jąkających się
 • Studium przypadku dziecka z deficytami OUN
 • Neurologopedia dorosłych
 • Diagnoza i terapia chorych z afazją
 • Diagnoza i terapia dysartrii
 • Dysfagia u dorosłych

Program powstał według charakterystyki zawodu logopedy (numer 2440602 w księdze zawodów opublikowanych przez Ministerstwo Pracy w 1995 r.) – specjalność „neurologopedia".