Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Logistyka

Adresaci:

Studia Podyplomowe Logistyka kierujemy do:

 • – pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki,
 • – specjalistów ds. logistyki, którzy zarządzają zaopatrzeniem, produkcją i przepływem materiałów, magazynem, transportem i dystrybucją,
 • – osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,
 • – osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,
 • – osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji

 • Przykładowe przedmioty:

  • Podstawy logistyki
  • Zarządzanie strategiczne
  • Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych
  • Analiza kosztów w przedsiębiorstwie
  • Prawo w logistyce
  • Negocjacje
  • Laboratorium magazynowe
  • Ekonomika transportu
  • BHP w logistyce
  • Magazynowanie i transport towarów niebezpiecznych
  • Informatyka w logistyce
  • Metody optymalizacji zadań logistycznych

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

  Czas trwania: 2 semestry

  Liczba godzin: 220 godzin