Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Kryminalistyka z dedyktywistyką

Cel studiów:

Kryminalistyka z detektywistyką to nowoczesne studia podyplomowe o charakterze doskonalącym, przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie metodami wykrywania sprawców popełnianych przestępstw. W toku studiów słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu podstaw prawa (w szczególności: prawa karnego, postępowania karnego) oraz poszczególnych kwestii składających się na technikę i taktykę kryminalistyczną. Słuchacze zgłębią wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych metod wykrywczych, takich jak: osmologia, balistyka, daktyloskopia, cheiloskopia, badanie pisma ręcznego itp. W programie studiów nie zabraknie również zajęć związanych z detektywistyką. Studia niniejsze przeznaczone są w szczególności dla policjantów, absolwentów studiów na kierunkach: "administracja", "prawo", "bezpieczeństwo wewnętrzne", "bezpieczeństwo narodowe" oraz kierunków studiów o charakterze przyrodniczym w zakresie nauk, z których kryminalistyka sądowa czerpie podstawy dla swojego rozwoju. Studia prowadzone są zarówno w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, jak i na Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych EUST w Warszawie.

Adresaci:

 • funkcjonariusze służb porządku publicznego, służb specjalnych, Służby Więziennej;
 • osoby chcące w przyszłości wykonywać pracę detektywa;
 • przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji zajmujący się problematyką bezpieczeństwa.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnej
 • Praktyczne uwarunkowania pracy detektywa
 • Metodyka pracy detektywa
 • Etyka w pracy detektywa
 • Obserwacja zagadnienia teoretyczne i zajęcia praktyczne vPrzepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 • Wybrane elementy prawa karnego materialnego i procesowego
 • Prawo cywilne, cywilne procesowe oraz zagadnienia prawa rodzinnego – wybrane elementy
 • Wybrane zagadnienia kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej
 • Służby specjalne i policyjne w polskim systemie prawnym
 • Podstawy użycia broni palnej (zajęcia praktyczne / strzelnica)
 • Taktyki i techniki samoobrony (zajęcia praktyczne / sala)

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl