Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Klimat i ekologia

Cel studiów:

Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności związanych z ekologią i zmianami klimatu. Nasilający się kryzys klimatyczny powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych. To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości. Zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne w skali globalnej i należy się spodziewać, że ich skutki będą coraz bardziej odczuwalne. Mają i będą miały duży wpływ na społeczeństwo. W dobie kryzysu klimatycznego wykształcenie specjalistów z zakresu ekologii i zmian klimatu nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Utworzenie tego kierunku jest także zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska.

Adresaci:

Studia skierowane sa do osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska i zmianami klimatu, pragnących sowją przyszłość zawodową związać z tą tematyką. Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w wielu organizacjach, z których większość zobowiązana jest do wprowadzenia systemów adaptacji do zmian klimatu: urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, laboratoriach, administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych w zakresie dostosowania do zmian klimatu, instytucjach finansowych zajmujących się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego, proekologicznych organizacjach pozarządowych.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Zmiany klimatu w przeszłości
 • Przyczyny i scenariusze zmian klimatu
 • Skutki zmian klimatu w Polsce i na świecie
 • Zjawiska ekstremalne
 • Adaptacje do zmian klimatu
 • Prawo ochrony środowiska
 • Zarządzanie ochroną srodowiska
 • Ochrona powietrza i modelowanie emisji
 • Ekologia
 • Ochrona ekosystemów
 • Fenologia
 • Metody zwiększania retencji wodnej
 • Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi,
 • Odnawialne źródła energii
 • Finansowanie działalności proklimatycznej
 • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym
 • Zmiany stylu konsumpcji żywności

Opłaty:

 • 1300 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl