Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Kadry i płace

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie gruntownej i przekrojowej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych pracownika, rekrutacji, naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS, a także systemów kadrowo – płacowych.

Adresaci:

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja prawcownicza
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Strategie motywacji pracowników
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Instytucje rynku pracy
 • Negocjacje. Techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia zarządzania
 • Prawo finansowe
 • Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Systemy kadrowo-płacowe
 • Przygotowanie pracy końcowej

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl