Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia

Cel studiów:

Celem kierunku Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności jest pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności; przekazanie wiadomości dotyczących projektowania, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w kontekście aktualnej wiedzy menadżerskiej i technicznej.

Adresaci:

Studia są skierowane jest do:

 • Absolwentów szkół wyższych po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem
 • Pracowników organów urzędowej kontroli żywności, głównie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pracowników gastronomii i żywienia zbiorowego
 • Pracowników przemysłu spożywczego
 • Propagatorów oświaty zdrowotnej

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Prawo żywnościowe Polski i Unii Europejskiej oraz jego interpretacja i zastosowanie w praktyce
 • Jakość zdrowotna żywności, suplementów diety, substancji dodatkowych do żywności
 • Zanieczyszczenia i zagrożenia występujące w żywności
 • Odpowiedzialność producenta za zapewnienie bezpieczeństwa żywności
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad GHP/GMP, systemu HACCP oraz normy ISO 22000
 • Prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Rola i zadania organów urzędowej kontroli żywności
 • Żywność GMO – żywność genetycznie modyfikowana
 • Znakowanie żywności i jej identyfikowalność.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl