Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Integracja sensoryczna

Cel studiów:

Celem 3-semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku "integracja sensoryczna" jest nabycie przez ich absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, w tym umiejętności samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii w przedmiotowym zakresie.

Adresaci:

Studia na kierunku "integracja sensoryczna" adresowane są do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne (co najmniej przygotowanie pedagogiczne), mających uprawniania do pracy w danym typie szkoły i placówki oświatowej. Zatem studia te przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków takich jak: "pedagogika", "pedagogika specjalna", "fizjoterapia" oraz innych niż "pedagogika" kierunków studiów o profilu nauczycielskim (lub szerzej mówiąc - pedagogicznym). Studia te adresowane są również do osób posiadających wykształcenie psychologiczne.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy anatomii
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Pedagogika specjalna
 • Budowa i rozwój zmysłów
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rodzaje i klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, w tym zespół Aspergera, zespoły genetyczne, ADHD, MPD, dysleksja, dysgrafia)
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z FAS
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Dydaktyka specjalna
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej z obniżonym poziomem koordynacji ruchowej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Warsztat pracy terapeuty
 • Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u małych dzieci
 • Praktyka zawodowa

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl