Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Historia dla nauczycieli

Cel studiów:

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania historii jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Adresaci:

Osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia, którzy w przyszłości chcą zostać nauczycielami w systemie oświaty przedmiotu historia, jak również osoby zainteresowane historią jako nauczycielką życia, chcący poszerzyć swoje horyzonty.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Archeologia
 • Dydaktyka historii
 • Historia nowożytna
 • Historia starożytna
 • Historia starożytna ziem polskich
 • Historia sztuki
 • Historia średniowieczna
 • Historia wojskowości
 • Historia XIX w.
 • Historia XX w.
 • Kultura języka polskiego
 • Nauki pomocnicze historii
 • Prehistoria
 • Retoryka
 • Warsztat historyka
 • Warsztat pisarski nauczyciela
 • Warsztaty psychologiczne
 • Wstęp do badań historycznych
 • Praktyka pedagogiczna
 • Przygotowanie pracy końcowej

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl