Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Egzekucja administracyjna

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o wykonywaniu obowiązków administracyjno-prawnych w trybie egzekucji administracyjnej oraz nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i stosowanej praktyki.

Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników urzędów administracji publicznej, tj. głównie administracji skarbowej, celnej i samorządowej, a także dla pracowników ZUS, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy Straży Granicznej itp., którzy w swojej wykonywanej pracy zajmują się egzekucją administracyjną bądź z uwagi na pełnione funkcje w administracji chcą rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Źródła prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,
 • Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w Administracji,
 • Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej,
 • Podmioty egzekucji administracyjnej,
 • Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym,
 • Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Postępowanie zabezpieczające w egzekucji,
 • Stosunek egzekucji administracyjnej do egzekucji sądowej,
 • Egzekucja administracyjna w Unii Europejskiej,
 • Koszty i wydatki egzekucyjne,
 • Technika redagowania pism w praktyce administracyjnej,
 • Etyczne aspekty egzekucji administracyjnej.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl