Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

E-medycyna

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie prowadzenia medycznego e-przedsiębiorstwa. Słuchacz nauczy się w jaki sposób zorganizować i poprowadzić firmę świadcząca usługi w zakresie świadczenia usług medycznych dwutorowo jako: doradztwa internetowego i ekspresowych usług domowych.

Przykładowe przedmioty:

  • Zdalne monitorowanie stanu zdrowia
  • Medycyna zdalna
  • Promocja zdrowia w internecie
  • E-analiza danych medycznych
  • Obsługa informatycznych systemów medycznych
  • Uber w medycynie

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220 godzin