Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

E-administracja

Cel studiów:

Celem e-administracji jest dostarczenie lepszych i szybszych usług za mniej pieniędzy, co przełoży się na polepszenie jakości życia, zwiększenie konkurencyjności firm i wzmocnienie współpracy miedzy organami administracji publicznej i innymi publicznymi instytucjami oraz przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie ich efektowności. Studia przygotowują do pracy w nowoczesnej administracji publicznej. Podstawowe treści kształcenia dotyczą technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ale wiele realizowanych przedmiotów z innych dziedzin pokazuje, że są to studia interdyscyplinarne, obejmujące m.in. prawo, ekonomię, marketing i elementy zarządzania.

Adresaci:

Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz kadry administracyjnej funkcjonującej w systemie oświaty, zdrowia, biznesie czy trzecim sektorze. Umożliwią poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi swobodnie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Społeczeństwo informacyjne
 • Zjawisko wykluczenia cyfrowego
 • Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
 • E-usługi w administracji
 • E-government
 • Prawne zagadnienia e-administracji
 • Rejestry publiczne i ich informatyzacja
 • Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
 • Podpis elektroniczny w administracji publicznej
 • E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy
 • Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
 • Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych
 • Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej
 • Cyberbezpieczeństwo i elementy kryptologii
 • Elektroniczne systemy zarządzania
 • Odpowiedzialność e-urzędnika

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl