Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Dziennikarstwo

Cel studiów:

Studia mają na celu poprzekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i pragną zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w mediach. Absolwent studiów potrafi sprawnie korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz z umiejętności i kompetencji nabytych podczas tworzenia przekazów medialnych. Jego wiedza z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów umożliwia mu sprostanie wymogom na rynku pracy.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Prawo prasowe
 • Sztuka wywiadu
 • Pozyskiwanie informacji i dziennikarstwo śledcze
 • Tworzenie materiałów prasowych
 • Warsztat dziennikarza radiowego
 • Warsztat dziennikarza telewizyjnego
 • Warsztat dziennikarza internetowego
 • Tworzenie podcastów i vlogów
 • Umiejętności interpersonalne
 • Media społecznościowe
 • Rzecznictwo prasowe
 • Gatunki dziennikarskie
 • Prawo autorskie
 • Techniki przekazu treści
 • Retoryka i erystyka dziennikarska
 • Kultura języka polskiego
 • Teoria informacji
 • Socjologia komunikacji
 • Prasoznawstwo

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl